Opis realizacji usługi

Realizacja usługi

Montaż piwnicy ogrodowej polega na: wykonaniu wykopu, wykonanie warstwy chłonnej na bazie geowłókniny i żwiru, posadowienie dolnego elementu na warstwie chłonnej, posadowienie górnego elementu na dolnym, wklejenie taśmy dekarskiej na łączeniu dwóch elementów, wykonanie studni chłonnej przed wejściem na głębokość 80cm z kręgów betonowych geowłókniny i żwiru, posadowienie płyty wejściowej na studni chłonnej, częściowe obsypanie piwnicy od tyłu.

Galeria