Opis montażu

Montaż piwnicy ogrodowej

Montując piwnicę należy wykonać wykop pogłębiony na około 20 cm niż docelowo będzie ona umieszczona. W wykopie 3,5/6,5 m należy rozłożyć ogrowłókninę i wysypać tłuczeń, następnie należy go równomiernie rozprowadzić, aby uzyskać wypoziomowaną 20 cm warstwę ochronną. Pozwoli ona na odprowadzanie wody ogrodowej. Następnie należy ponownie rozprowadzić tłuczeń i nakryć go ogrowłókniną tak, żeby grunt rodzimy nie przenikał do warstwy chłonnej. Kolejny krok to na wypoziomowanej warstwie chłonnej umieszczamy dolny element piwnicy i sprawdzamy wypoziomowanie elementu, po jego sprawdzeniu odcinamy uszy montażowe a następnie na wierzchnich krawędziach ścian rozkładamy równomiernie 2 cm warstwę kleju montażowego wodoodpornego i umieszczamy górny element piwnicy ( kopułę). Nadmiar kleju należy usunąć. Po upływie 48 godzin powstałe łącze należy dwukrotnie zabezpieczyć izolbetem klasy A oraz raz izolbetem klasy K. Całość dodatkowo można nakryć folią budowlaną i zasypać piaskiem lub też ziemią humusową. Schody mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych, palisad, polinex, kostki brukowej, drewna. Ściana czołowa w celu uzyskania dobrej izolacji termicznej powinna być ocieplona ( wyizolowana- styropianem) i wyłożona płytkami elewacyjnymi.

Galeria