Opis:

Piwnica ogrodowa „Loch” wykonana jest z dwóch elementów prefabrykowanych, monolitycznych zazbrojonych podwójną siatką zbrojeniową wykonaną ze stali zbrojeniowej B500 A o grubości 8 i 10 mm, zalanych betonem towarowym klasy C30/37. Grubość ścian wynosi 12 cm. Piwnica może być umieszczona 3,7 m poniżej poziomu gruntu i przysypana warstwą 1 m ziemi..