Piwnica ogrodowa typu "Loch"

Produkt zastrzeżony nr zgł. W121165[WIPOST 10/C PL1211654]

SPRZEDAM !

Sprzedam formy do produkcji piwnic ogrodowych wraz z patentem i prawami autorskimi oraz pełną dokumentacją techniczną.

Cena 195.000 zł netto.

Opis produktu:

Piwnica ogrodowa typu „Loch” jest przeznaczona jako budynek gospodarczy w budownictwie jednorodzinnym, rolnym, sadowniczym i rekreacyjnym, jako spiżarnia do przechowywania warzyw, owoców, win, napojów chłodzących lub jako pomieszczenie, w którym można się schłodzić podczas upalnych dni. Optymalna temperatura w piwnicy w ciągu całego roku wynosi od 4 do 8 °C. Odpowiednie zagłębienie w ziemi pozwala utrzymać stałą, niską temperaturę oraz wilgotność powietrza.

Dane techniczne:

Piwnica ogrodowa „Loch” wykonana jest z dwóch elementów prefabrykowanych, monolitycznych zazbrojonych podwójną siatką zbrojeniową wykonaną ze stali zbrojeniowej B500 A o grubości 8 i 10 mm, zalanych betonem towarowym klasy C30/37. Grubość ścian wynosi 12 cm. Piwnica może być umieszczona 3,7 m poniżej poziomu gruntu i przysypana warstwą 1 m ziemi.

Montaż piwnicy ogrodowej

Montując piwnicę należy wykonać wykop pogłębiony na około 20 cm niż docelowo będzie ona umieszczona. W wykopie 3,5/6,5 m należy rozłożyć ogrowłókninę i wysypać tłuczeń, następnie należy go równomiernie rozprowadzić, aby uzyskać wypoziomowaną 20 cm warstwę ochronną. Pozwoli ona na odprowadzanie wody ogrodowej. Następnie należy ponownie rozprowadzić tłuczeń i nakryć go ogrowłókniną tak, żeby grunt rodzimy nie przenikał do warstwy chłonnej. Kolejny krok to na wypoziomowanej warstwie chłonnej umieszczamy dolny element piwnicy i sprawdzamy wypoziomowanie elementu, po jego sprawdzeniu odcinamy uszy montażowe a następnie na wierzchnich krawędziach ścian rozkładamy równomiernie 2 cm warstwę kleju montażowego wodoodpornego i umieszczamy górny element piwnicy ( kopułę). Nadmiar kleju należy usunąć. Po upływie 48 godzin powstałe łącze należy dwukrotnie zabezpieczyć izolbetem klasy A oraz raz izolbetem klasy K. Całość dodatkowo można nakryć folią budowlaną i zasypać piaskiem lub też ziemią humusową. Schody mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych, palisad, polinex, kostki brukowej, drewna. Ściana czołowa w celu uzyskania dobrej izolacji termicznej powinna być ocieplona ( wyizolowana- styropianem) i wyłożona płytkami elewacyjnymi.

ZDJĘCIA